Provinciale uitleendienst Vlaams-Brabant

Materiaal nodig voor een fuif, toneelstuk, optreden, tentoonstelling, kamp?

De uitleendienst stelt gratis materiaal ter beschikking aan verenigingen en lokale besturen uit Vlaams-Brabant.

www.vlaamsbrabant.be/uitleen

 Image

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be