Art. 38 e.v. uit het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

De gemeenteraad  richt  commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

De gemeenteraad heeft in zitting van 29 april 2013 volgende raadscommissies opgericht:
Het aantal leden per raadscommissie werd  als volgt vastgesteld:
CD&V: 3 mandaten
SP.A: 3 mandaten
N-VA: 4 mandaten
GROEN: 1 mandaat

Raadscommissie Algemeen Beleid
Voorzitter: Chris Reniers
Leden: Mathias Diricx, Chris Reniers, Ann Van Rompaey, Else Vanden Broeck, Sven Robijn, Dirk Hermans,  Renaat Huysmans, Hilde De Keersmaeker, Hilde Thielemans, Ann Vergaelen, Ilse Rymenants.

Raadscommissie Financiën
Voorzitter: Dirk Hermans
Leden: Mathias Diricx, Chris Reniers, Ann Van Rompaey, Else Vanden Broeck, Sven Robijn, Dirk Hermans,  Renaat Huysmans, Geert Van de Voorde, Hilde Thielemans, Arno Peeters, Ilse Rymenants.

Raadscommissie Welzijn/Sociale Zaken
Voorzitter: Else Vanden Broeck
Leden: Mathias Diricx, Chris Reniers, Ann Van Rompaey, Else Vanden Broeck, Sven Robijn, Dirk Hermans,  Hilde De Keersmaeker, Geert Van de Voorde, David Hermans, Arno Peeters, Ilse Rymenants.

Raadscommissie Grondgebonden Materies
Voorzitter: Ann Van Rompaey
Leden: Mathias Diricx, Chris Reniers, Ann Van Rompaey, Else Vanden Broeck, Sven Robijn, Dirk Hermans,  Jan Buelens, Geert Van de Voorde, Hilde Thielemans, Renaat Huysmans, Ilse Rymenants.

Raadscommissies Vrije Tijd
Voorzitter: Mathias Diricx
Leden: Mathias Diricx, Chris Reniers, Ann Van Rompaey, Else Vanden Broeck, Sven Robijn, Dirk Hermans,  Hilde De Keersmaeker, Ann Vergaelen, David Hermans, Jan Buelens, Yves Rousseaux.

Raadscommissie Veiligheid
Voorzitter: Sven Robijn
Leden: Mathias Diricx, Chris Reniers, Ann Van Rompaey, Else Vanden Broeck, Sven Robijn, Dirk Hermans,  David Hermans,  Ann Vergaelen, Jan Buelens, Arno Peeters, Ilse Rymenants.

 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be