Sociale huren

Het vinden van een betaalbaar onderkomen op de privé-markt is vaak niet zo evident. Voor wie beschikt over een beperkt budget is dit vrijwel niet meer mogelijk.

Sociale huisvesting is bedoeld voor alleenstaanden of gezinnen met een bescheiden inkomen. Een woning huren of kopen is namelijk verre van goedkoop en ligt voor veel mensen niet voor de hand.

Sociale huisvesting biedt verschillende mogelijkheden, gaande van goedkope huurwoningen tot koopwoningen en sociale bouwgronden. Om ervoor in aanmerking te komen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Zowel de koop- als de huurprijs van een sociale woning is afhankelijk van:
- uw gezinssamenstelling;
- de aard van het gebouw;
- uw inkomensgrootte.

 Voorwaarden kandidaat huurder :
- Een natuurlijk en meerderjarig persoon;
- Eigendomsvoorwaarde (geen woning of perceel bestemd voor woningbouw in eigendom);
- Inkomensvoorwaarde: (geindexeerde bedragen voor 2014)
Max. € 23.269,00 voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
Max. € 25.219,00 voor een alleenstaande gehandicapte;
Max. € 34.902,00 vermeerderd met € 1.951,00 per person ten laste, voor alle andere gevallen;
- Taalbereidheid (attest of verklaring op eer dat men de Nederlandse taal wil leren);
- Bereidheid tot het voglen van een inburgeringstraject;
- Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Om huurder of koper te worden van een sociale woning moet u zich inschrijven in het register van een sociale huisvestingsmaatschappij. Voor een aanvraag kunt u steeds terecht bij het OCMW of uw lokale huisvestingsmaatschappij.

 U moet zeker de volgende documenten meenemen:
- Attest/historiek van woonst van de referentiehuurder;
- Recent attest van gezinssamenstelling;
- Uw meest recente aanslagbiljet (belastingen) van het inkomen;

- Attest recent bewijs van inkomsten van de laatste 6 maanden (loonfiche, OCMW, Mutualiteit, vakbond, hulpkas, ...);
- Attest inburgeringsbereidheid. Hiervoor kan u terecht bij het Provinciaal Onthaalbureau;
- Attest taalbereidheid / Attest bewijs minimumkennis Nederlandse taal.

Nuttige adressen:

Lokale huisvestingsmaatschappij Providentia
Brusselsesteenweg 191
1730 Asse
Tel: 02 452.72.43
E-mail: info@providentia.be                                                                                                      

www.providentia.be  

Sociaal verhuurkantoor Webra
Brusselsesteenweg 191
1730 Asse
Tel: 02 454 17 87
E-mail: administratie@webra.be 

Vlab Invest                                                                                                                              

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting 

Bezemstraat 83/131                                                                                                                 

1600 Sint-Pieters-Leeuw                                                                                                           

Tel. 02 371 03 30                                                                                   

info@volkshuisvesting.be                                                                       

www.volkshuisvesting.be  

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be