Het vast bureau van de gemeente Kapelle-op-den-Bosgaat over tot de aanwerving van één (m/v) :

TECHNISCH ASSISTENT(E)D1-D3 – CONTRACTUEEL – ONBEPAALDE DUUR

Voltijdse aanwerving (38/38).Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.Onze gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie : De technisch assistent(e) ondersteunt op zelfstandige wijze de goede werking van de dienst “diensten aan huis”  en levert op die wijze een actieve bijdrage aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening. Deze dienstverlening omvat kleine klusjes bij bejaarde of zieke inwoners van Kapelle-op-den-Bos waaronder;tuinonderhoud, kleine schilder- en/of herstelwerken sanitair/elektriciteit.Hij/zij kan ook ingeschakeld worden voor taken van de gemeentelijke technische dienst.

Pluspunten zijn : - Je bent een veelzijdig, flexibel  en sociaal ingestelde werkman/vrouw- Houder van een rijbewijs C,D of G- Ervaring in openbare werken, aanleg klinkers, riolering ... en/of ervaring in beheer van gebouwen, elektriciteit, sanitair, schilder- en tuinwerken, .....- Ervaring in wagenparkonderhoud- Je kan zelfstandig en verantwoordelijk werken

Toelatingsvoorwaarden : Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister – Model 596.2 – OPGELET ! Tijdig aan te vragen bij uw gemeente) – burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

Aanwervingsvoorwaarden :Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 – slagen voor de selectieprocedure.

Wij bieden u : Een job in een aangename werksfeer – een correcte verloning (minimumbrutomaandloon 1.891,81 EUR met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit) – hospitalisatieverzekering – maaltijdcheques (8 EUR) – fietsvergoeding.Bent u geïnteresseerd ? Uw kandidatuurstelling moet uiterlijk op 14 mei 2019, door een post aangetekende sollicitatiebrief met CV worden ingediend bij het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos (de datum van de poststempel geldt als bewijs van verzending).

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan u steeds contact opnemen met de personeelsdienst : 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be