Toekomstmogelijkheden lokale woonreservegebieden

In het kader van de bevraging door Vlaams Minister Joke Schauvliege betreffende de toekomstmogelijkheden van de lokale woonreservegebieden, besliste de gemeenteraad in zitting van 29 september 2017 dat van de 6 afgebakende zones, die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ingekleurd werden als woonuitbreidingsgebied, er 2 ontwikkeld kunnen worden, nl. een perceel met toegang via de Huttekenstraat (verkaveling ’t Zand, welk reeds is aangevat) en een perceel aan de Peter Benoitlaan (in samenwerking met Providentia). De overige zones zullen in de toekomst niet worden aangesneden als woonuitbreidingsgebied en blijven - zoals vandaag - vrije, groene open ruimte.
Het betreft:
- het woonreservegebied omvattende de binnengebieden langs beide zijden van de Overzetstraat (inplantingsplan 1);
- het woonreservegebied gelegen tussen de Mechelseweg en de Hoogveldweg (inplantingsplan 2);
- het woonreservegebied gelegen ten zuiden van de spoorweg (buiten het bijzonder plan van aanleg) (inplantingsplan 3).
De bevraging van de Minister had tot doel om op korte termijn een beeld te krijgen over de huidige inzichten en visies van de gemeenten in relatie tot de uitspraken van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
In een latere fase, als de decretale grondslag er is, zal de Vlaamse regering over het ontwerp van de oplijsting nog een openbaar onderzoek organiseren alvorens de nieuwe inkleuring van de zones effectief een feit is.

BijlageGrootte
WUG.pdf273.2 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be