Update: omleidingen naar aanleiding van de werken in de Londerzeelseweg

 Van 16 augustus tot 4 september 2017 richting Londerzeel ter hoogte van Hoogveldweg (tunnel)
- 16 tot 23 augustus: omleiding via Oudstrijdersstraat – Mechelseweg – Kambosweg.
- 23 tot 4 september: omleiding via Hoogveldweg – Mechelseweg – Kambosweg.
Tijdens deze fase geldt er een snelheidsbeperking van 30km/u en parkeerverbod in alle straten.

 Van 4 september tot eind november 2017 (onder voorbehoud)
- Omleiding via Hoogveldweg – Dreefstraat.
- In de Dreefstraat geldt er een snelheidsbeperking van 30km/ u en parkeerverbod.

 Tunnel éénrichtingsverkeer van de Oudemanstraat richting Londerzeel
- Na overleg met de aannemer van de nutsmaatschappijen en de politie KLM is er in het kader van:
     ° Verkeersveiligheid
     ° Vlot verkeer op het kruispunt Oudemanstaat/ Londerzeelseweg
     ° Leefbaarheid van de dorpskern te Ramsdonk
besloten om de omleiding vanaf de start van de werken éénduidig te laten verlopen en zodanig de verkeersdrukte te verdelen over 2 trajecten.

 Beurtelings parkeren in de Londerzeelseweg
- Buiten de werkzone blijft beurtelings parkeren van toepassing in de Londerzeelseweg.

 Snelheidsbeperking Stuiverstraat – Hogerheistraat
- Om de veiligheid van de zwakke weggebruiker (cfr. schoolgaande jeugd) te garanderen geldt er een snelheidsbeperking van 30km/ u tijdens de duur van de werken.

• Bereikbaarheid plaatselijke handelaars
- Op dit moment zijn de plaatselijke handelaars bereikbaar via de Londerzeelseweg (vanaf de Oudemanstraat). Naarmate de werken vorderen zijn ze  bereikbaar via de Mechelseweg/ Hoogveldweg/ Dreefstraat (komende vanuit centrum Kapelle-op-den-Bos).
- Bezoeken aan de plaatselijke handelaars of bewoners zijn toegelaten door de borden “plaatselijk verkeer”.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be