Update vervolgtraject nutsleidingen in de Mechelseweg vanaf 4/12/17

Tijdens het vervolgtraject van de werken aan de nutsleidingen in de Mechelseweg (tussen Pastoriestraat en Londerzeelseweg) zullen Eandis, de Watergroep en Telenet in de Mechelseweg uitsluitend werken aan de kant van de pare huisnummers (kant post).

Voor wat betreft de openbare straatverlichting aan de kant van de onpare nummers, waar niet wordt opgebroken, blijft de bovengrondse infrastructuur  ongewijzigd.

Vanaf het postgebouw in de Mechelseweg tot aan de Pastoriestraat werd de openbare verlichting in het verleden reeds ondergronds gebracht.

Plaatselijk zullen wel onderboringen van het straat moeten gebeuren. Tijdens deze werken zullen zijstraten tijdelijk afgesloten worden.

De werken starten op 4 december 2017 aan de hoek Pastoriestraat/Mechelseweg.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be