Update werken Londerzeelseweg

De aannemer die in de Londerzeelseweg momenteel de nutsleidingen plaatst, gaat de laatste fase in.
Deze fase betreft de aanleg van de leidingen vanaf de Oudemansstraat tot de de Beughemlaan.
Gedurende een periode van 4 weken zal er vanaf 23 oktober 2017 geen verkeer mogelijk zijn in dit straatgedeelte. Er is dan ook geen verkeer mogelijk van de Oudemansstraat naar de Stuiversstraat door de spoorwegtunnel.
De omleidingen zullen lopen via de Bormstraat – Dreefstraat – Hoogveldweg – Verbindingsweg – Kuiermansstraat – Acacialaan – Hogerheistraat – Stuiverstraat.
Verkeer vanuit Londerzeel zal naar de Stuiverstraat geleid worden.
Na afloop van deze fase zullen de nutsmaatschappijen de individuele aansluitingen van elke woning overbrengen naar de nieuwe leidingen. De betrokken bewoners worden hiervan persoonlijk door de nutsmaatschappijen op de hoogte gebracht.
Op 15 januari 2018 zal aannemer DCA starten met de riolerings-/wegeniswerken. Binnenkort meer info over de verdere planning.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be