Het OCMW-Sociaal Huis van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van:

2 TECHNISCH BEAMBTEN SCHOONMAAK (m/v)

E1-E3 – contractueel – onbepaalde duur - deeltijdse aanwerving (19/38) 

 

AANLEG WERFRESERVE TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK (m/v)

E1-E3 – contractueel – vervangingscontract - deeltijdse aanwerving 

Het OCMW voert een diversiteitsbeleid.

 DE FUNCTIE:  poetsen bij particulieren.

PLUSPUNTEN: Je kan zelfstandig en verantwoordelijk werken, je bent flexibel.

TOELATINGSVOORWAARDEN: Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - Model 596.2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij je gemeente) – de burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

AANWERVINGSVOORWAARDEN: - Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. - Slagen voor de selectieprocedure.

WIJ BIEDEN: Een job in een aangename werksfeer • een correcte verloning (minimumjaarbasisloon €13.250,00 aan index 170,69 en verrekend volgens arbeidsbreuk) met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit •  maaltijdcheques (€ 8,00) • fietsvergoeding • gunstige verlofregeling.

GEÏNTERESSEERD? Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 17 september 2019, door een per post verstuurde sollicitatiebrief met CV aan het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos (de datum van de poststempel geldt als datum van verzending).Voor extra inlichtingen betreffende deze vacatures kan je steeds contact opnemen met de personeelsdienst via 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be