Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3) – STATUTAIR voor de communicatiedienst
voltijdse aanwerving (38/38) 

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.
Onze gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie :  De administratief medewerk(st)er ondersteunt op een zelfstandige wijze de goede werking van de dienst en levert op die wijze een actieve bijdrage aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening. 

Pluspunten zijn:
• Sterke communicatieve vaardigheden
• Interesse en voeling met ICT
• uitgebreide kennis over Kapelle-op-den-Bos

Toelatingsvoorwaarden : Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie – de burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

Aanwervingsvoorwaarden : Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 - Slagen voor de selectieprocedure –  Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Wij bieden u : Een job in een aangename werksfeer •  een correcte verloning (minimumbrutomaandloon 1852,51 EUR  met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit • hospitalisatieverzekering• maaltijdcheques • fietsvergoeding • gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

Bent u geïnteresseerd? Uw kandidatuurstelling moet uiterlijk op dinsdag 28 februari 2017, door een per post aangetekende sollicitatiebrief met CV worden ingediend bij het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos. (de datum van de poststempel geldt als datum van verzending). Vermeld duidelijk voor welke functie u solliciteert!

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan u steeds contact opnemen met de personeelsdienst : 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

BijlageGrootte
vacature.doc35.5 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be