Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

DESKUNDIGE BURGERZAKEN B1-B3 – STATUTAIR

Voltijdse aanwerving (38/38).
Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.
Onze gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie: De deskundige burgerzaken staat in voor het verzorgen van de uitbouw en ondersteuning van een doeltreffend gemeentelijk beleid inzake burgerzaken en kwalitatieve dienstverlening. Aansturen van medewerker(s) en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënt en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende de gegeven operationele doelstellingen te behalen.

Pluspunten: klantgericht, leiderschap, communicatief

Toelatingsvoorwaarden: Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - Model 2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij je gemeente) – de burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

Aanwervingsvoorwaarden: Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 - Slagen voor de selectieprocedure. Minstens houder zijn van een professioneel gerichte Bachelor.

Wij bieden: een aangename werksfeer · een correcte verloning (minimum bruto maandloon € 2.412,49 (38/38) met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit) · hospitalisatieverzekering · maaltijdcheques (€ 8,00) · fietsvergoeding · gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

Ben je geïnteresseerd? Je kandidatuurstelling moet uiterlijk op 7 februari 2018, door een per post aangetekende sollicitatiebrief met CV worden ingediend bij het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos (de datum van de poststempel geldt als datum van verzending).
Voor extra inlichtingen kan je steeds contact opnemen met de personeelsdienst: 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be