Vacature OCMW - Maatschappelijk werker B1-B3

Het  OCMW – Sociaal Huis Kapelle-op-den-Bos  gaat over  tot de aanwerving van een voltijdse (38/38)
MAATSCHAPPELIJK WERKER B1 – B3
      
Contract met bepaalde duur: 6 maanden, eventueel verlengbaar. 
Het betreft een betrekking met onmiddellijke indiensttreding, met correcte verloning, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques € 8 en fietsvergoeding.
Het OCMW – Sociaal Huis Kapelle-op-den-Bos voert een diversiteitsbeleid. 
                             
Aanwervingsvoorwaarden:
- Houder zijn van een diploma  dat voldoet aan de voorwaarden om tewerkgesteld te worden  als maatschappelijk assistent of daarmee gelijkgesteld diploma.
- Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
- Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie.
- De burgerlijke en politieke rechten genieten.
- Slagen in de selectieprocedure.

Functievereisten: 
Uitvoeren van het sociaal beleid en integratieproject voor vluchtelingen.

Interesse? 
Sollicitatiebrief, CV, kopie van het vereiste diploma en uittreksel strafregister model 2,  dienen aangetekend verstuurd te worden uiterlijk op 12 oktober 2017 naar:
OCMW-Sociaal Huis, Evert Larockstraat 22 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
of via e-mail: kb@ocmw-kapelle-op-den-bos.be.

Voor inlichtingen kan je terecht bij het OCMW via e-mail of telefonisch op het nummer 015 71 92 10.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be