Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van een (m/v)
TECHNISCH ASSISTENT(E) (D1-D3) – ARBEIDSOVEREENKOMST BEPAALDE DUUR (van 1 april 2017 tot en met 31 juli 2017)
voltijdse aanwerving (38/38)

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.Onze gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie:  De technisch assistent(e) ondersteunt de goede werking van de dienst en levert op die wijze een actieve bijdrage aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening. 

Pluspunten zijn: Je bent flexibel.
Toelatingsvoorwaarden: Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie – de burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.
Aanwervingsvoorwaarden: Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 - Slagen voor de selectieprocedure - Houder zijn van een rijbewijs  D (buschauffeur).
Wij bieden je: Een job in een aangename werksfeer •  een correcte verloning (minimumbrutomaandloon € 1.818,33 met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit • maaltijdcheques • fietsvergoeding • gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

Ben je geïnteresseerd? Je kandidatuurstelling moet uiterlijk op 15 februari 2017, door een sollicitatiebrief met CV worden ingediend bij het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos (de datum van de poststempel geldt als datum van verzending).

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan je steeds contact opnemen met de personeelsdienst: 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

BijlageGrootte
vacature technisch assistent(e) (D1-D3).doc37 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be