Vacature Technisch beambte schoonmaak (E1-E3)

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK
E1-E3 –19/38 – VERVANGINGSOVEREENKOMST
Deeltijdse aanwerving

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.
Onze gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie: De technisch beambte schoonmaak zorgt voor het onderhoud van de gemeentegebouwen om op die wijze een belangrijke bijdrage te leveren aan de uitstraling van de gemeente, zowel naar de externe klant, bezoeker als naar de eigen medewerkers.

Pluspunten zijn:
- Ervaring
- Flexibiliteit
- Loyaliteit

Toelatingsvoorwaarden: Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - Model 2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij uw gemeente) – de burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

Aanwervingsvoorwaarden: Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 - Slagen voor de selectieprocedure. De selectie bestaat uit een gestructureerd interview op basis van het CV-formulier.

Wij bieden: Een job in een aangename werksfeer •  een correcte verloning (minimum bruto maandloon 923,86 EUR (19/38) met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit) • hospitalisatieverzekering • maaltijdcheques (8 EUR) • fietsvergoeding • gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

Ben je geïnteresseerd? De kandidatuurstellingen, vergezeld van een ingevuld CV-formulier, moeten uiterlijk 20 december 2017 bezorgd worden aan het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan je steeds contact opnemen met de personeelsdienst: 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be