Vacatures OCMW-Sociaal Huis

OCMW – Sociaal Huis Kapelle-op-den-Bos  gaat over tot de aanwerving van
- een contractueel deeltijds maatschappelijk werker B1 –B3 bepaalde duur
en het aanwerven en aanleggen van wervingsreserve voor
- een deeltijdse poetshulp E1-E3 onbepaalde duur
         
Het betreft een betrekking met onmiddellijke indiensttreding, met correcte verloning, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques € 8 en fietsvergoeding.                                 

Aanwervingsvoorwaarden:
- Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie;
- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- slagen in de selectieprocedure.
- maatschappelijk werker: houder zijn van een diploma  dat voldoet aan de voorwaarden om tewerkgesteld te worden  als maatschappelijk assistent of daarmee gelijkgesteld diploma.
- poetshulp: geen diploma vereist

Functievereisten: 
Maatschappelijk werker: uitvoeren van het sociaal beleid en integratieproject voor vluchtelingen
Poetshulp: schoonmaken bij bejaarden en zieke inwoners van Kapelle-op-den-Bos

Interesse? 
Sollicitatiebrief, CV, kopie van het vereiste diploma en uittreksel strafregister model 2,  dienen aangetekend uiterlijk op 31 mei 2017 verstuurd te worden naar
OCMW – Sociaal Huis Kapelle-op-den-Bos, E. Larockstraat 22 te 1880 Kapelle-op-den-Bos
of via e-mail: kb@ocmw-kapelle-op-den-bos.be.
Voor inlichtingen kan je terecht bij het OCMW-Sociaal Huis via mail of  telefonisch op het nummer 015 71 92 10. OCMW – Sociaal Huis Kapelle-op-den-Bos voert een diversiteitsbeleid.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be