Op donderdagvoormiddag is er wekelijks markt van 08:00u tot 12:00u in het dorpscentrum van Kapelle-op-den-Bos op het Marktplein vóór het gemeentehuis.

Op de markt staan verschillende vaste marktkramers, die wekelijks hun goederen/artikelen aanprijzen.

Zo heb je o.a.:
- een kippenkraam;
- verschillende hamburgerkramen;
- kraam met artikelen voor huisdieren;
- kraam met verschillende soorten van kazen;
- een snoepkraam;
- kraam met schoenen;
- verschillende groentenkramen;
- verschillende kramen met textiel en ondergoed;
- kraam met wafels;
- een vishandel;
- verschillende bakkerskramen;
- een slager;
- een kraam met lederen artikelen;
- bloemen en plantenkraam (tijdens zomermaanden).

Standplaats op de wekelijkse markt
Een standplaats dien je schriftelijk aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos.
De toewijzing van de losse plaatsen gebeurt rond 07:00 uur door Rudy Haentjens.

Kostprijs
Voor marktkramers met een abonnement:
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 1 EUR per strekkende meter (op een diepte van maximaal drie meter) per marktdag. De betaling van de retributie voor de abonnementen gebeurt maandelijks.

Voor sporadische marktkramers wordt het bedrag van de retributie evenwel vastgesteld op 2,50 EUR per strekkende meter (op een diepte van maximaal drie meter) per marktdag. De betaling van de retributie gebeurt wekelijks, op de marktdag zelf.

De inning van de verschuldigde retributie gebeurt door een gemeentelijk personeelslid, dat daartoe speciaal door de gemeentesecretaris werd aangesteld, tegen afgifte van een gedagtekend, genummerd en ondertekend ontvangstbewijs, dat geldt als “kwijting” voor de betrokken marktdag.

Marktleider
Contact: mevrouw Ria De Wachter, medewerker bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu (Gelijkvloers, administratief centrum), tel. 015 71 32 71.

Parkeerverbod
Omwille van de wekelijkse openbare markt is het marktplein parkeer- en verkeersvrij vanaf donderdagochtend 07:00u tot donderdagnamiddag 15:00u. Met uitzondering van de marktwagens is het dus streng verboden tijdens deze uren het marktplein op te rijden.
Elke inbreuk tegen dit parkeerverbod kan ernstige gevolgen hebben in noodsituaties. Daarom zal de politie een verhoogd toezicht.

 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be