Wijkwerking

Sedert april 2009 werden in de politiezone KLM de functionaliteiten wijkwerking, onthaal en interventie ondergebracht in drie wijkteams.Elke gemeente heeft een wijkteam waar door de verschillende functionaliteiten op lokaal vlak kan ingespeeld worden op de specifieke noden van die gemeente.De wijkinspecteurs vormen de centrale spilfiguren en met hun collega’s van het onthaal en de interventie onderhouden zij de contacten met de bevolking binnen hun wijk, werken zij bemiddelend en oplossing gericht bij lokale veiligheidsproblemen en rapporteren zij probleemgevallen aan andere gemeentelijke of overkoepelende diensten.Wijkinspecteurs blijven de eerste aanspreekpunten voor de inwoners, de verenigingen, de hulpverleningsinstanties, de horeca, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, enz... Het motto van de wijkinspecteur is 'kennen en gekend worden'.

Als er problemen zijn, wend je dan rechtstreeks tot de wijkinspecteur.

Wijk Ramsdonk: Stefaan DeschepperWijk Nieuwenrode: Bart Van den BroeckWijk oost/centrum wordt verdeeld onder beide inspecteurs 

Soorten meldingen zijn onder andere algemene buurtproblemen, verkeersproblemen, milieudelicten, allerlei…U kan uw wijkwerker bereiken via het oproepnummer van de politiezone KLM: 0800 90 333. Voor dringende tussenkomsten of wanneer de wijkinspecteur niet beschikbaar is, komt in voorkomend geval een interventieteam langs.Een wijkteam wordt aangestuurd door een verbindingsofficier die op zijn beurt wordt ondersteund door een aantal coördinatoren. De verbindingsofficier onderhoudt rechtstreeks contact met het gemeentebestuur en de diensthoofden en verantwoordelijken van de gemeentelijke diensten. Op zonaal vlak werken de drie verbindingsofficieren nauw samen met de interventieofficier, de officier van delokale recherche, de APO officier en het diensthoofd HRM.

U kan uw wijkverantwoordelijke opzoeken via deze link: http://www.lokalepolitie.be/5409/wijkwerking/wijkwerking-kapelle-op-den-bos.html

De eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten en evenementen georganiseerd in Kapelle-op-den-Bos op de openbare weg, en op de openbare plaatsen, ligt bij hoofdcommissaris Alain Meerts.

Onthaal Politiepost Kapelle-op-den-Bos:

Tel: 0800 90 333 – Fax: 052/052 30 33 18 e-mail: pz.klm@police.belgium.eu

Het onthaal van de politiepost te Kapelle-op-den-Bos is geopend op maandag van 16.30 – 19.30 uur

Buiten deze openingsuren bestaat de mogelijkheid om zich aan te bieden in het politiehuis in Londerzeel, waar alle diensten gehuisvest zijn  tel: 0800 90 333 – fax: 052/052 30 33 18 - e-mail: pz.klm@police.belgium.eu 

De openingsuren van het onthaal in het politiehuis Londerzeel zijn:

maandag 08:00 - 20:00 dinsdag 08:00 - 20:00 woensdag 08:00 - 20:00 donderdag 08:00 - 20:00 vrijdag 08:00 - 20:00 zaterdag 08:00 - 15:00

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be