Nieuws


24 Aug 2016

Naar aanleiding van de hoge temperaturen en de verwachte hoge ozonconcentraties wordt de waarschuwingsfase van het hitte- en ozonplan geactiveerd. Deze fase start op woensdag 24 augustus 2016 en loopt tot zondag 28 augustus 2016.

De kwetsbare doelgroepen in het kader van hitte en ozon zijn:

  • Baby’s, peuters en kleuters
  • Ouderen
  • Chronisch zieken
  • Mensen met een beperkt sociaal netwerk
  • Personen met een langdurige blootstelling (festivalgangers, jongeren,…)
  • Personen die langdurige of zware fysieke inspanningen leveren

Volgende aanbevelingen zijn van kracht:

Drink voldoende

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum: 015 71 32 71
Politiezone KLM: 0800 90 333
Brandweerzone Vlaams-Brabant West: 112
Huisartsenwachtpost: 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen: 0903 39 969
Wachtpost apothekers: 0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be