Nieuws


23 Aug 2017

Vanaf het pleintje aan de Sint-Niklaaskerk (Mechelseweg) tot aan het kruispunt van de Mechelseweg met de Stationsstraat zal er kort parkeren ingevoerd worden met parkeerschijf.
Ook op het plein aan de bibliotheek zullen 5 plaatsen voorbehouden worden voor kort parkeren.
Dit wil dus zeggen dat er slechts 2 uur geparkeerd kan worden in deze zone tussen 9.00 en 18.00 u.

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be