Nieuws


30 Jun 2017

Politiebesluit
De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
Overwegende dat door de  aanhoudende droogte een politiebesluit werd genomen op 22 juni 2017;
dat de genomen maatregelen in het politiebesluit niet langer nodig zijn;
gelet op art.128 van de provinciewet, op de art. 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, omtrent de straffen bij onder meer provinciale reglementen vast te stellen.

BESLUIT:
Artikel 1.  Het politiebesluit van 22 juni 2017 wordt opgeheven.

Artikel 2. Overtredingen die plaatsvonden voor de opheffing van het politiebesluit kunnen verder gesanctioneerd worden volgens de bepalingen vermeld in het politiebesluit van 22 juni 2017.

Vandaag:
Image

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be